ОБКРЪЖЕНИЕ

Обкръжение е всичко около нас, което ме провокира към създаване на нови изложби ! Светът ни е изпълнен с много и различни създания , с чудни природни красоти и феномени . Изложбата ми “ ОБКРЪЖЕНИЕ “ беше открита на 13. 02.2018 год. от художника Александър Дойчинов – директор на НХГ “ Димитър Добрович “ гр. Сливен