Нощният властелин

Нощният властелин

Нощният властелин – бдителният бухал пазител на гората