Невинност

Невинност

Невинност – образ на дете миловидно изражение