Хански знаци

Хански знаци с кон

Хански знаци – изобразен кон с български знаци