Старият бряст 2

Старият бряст 2

Старият бряст и част от сградата на съвета