Старият бряст 1

Старият бряст

Старият бряст – европейско дърво на 2014г