Съзерцание

Съзерцание - вълк

Съзерцание – вълк спокойно наблюдава