Мъдрост

Мъдрост - орелът

Мъдрост – орелът , символ на мъдрост на абстрактен фон