Обаяние

Обаяние в бяла грива

Обаяние – кон с бяла грива като победител