Фрагмент

Фрагмент

Фрагмент – част от абстрактна композиция