Старият бряст 3

Старият бряст 3

Старият бряст 3 и часовниковата кула на Сливен