Домът на водата

Домът на водата в Сливен

Домът на водата в град Сливен и дървото в двора преди залез