ОБКРЪЖЕНИЕ

Обкръжение е всичко около нас, което ме провокира към създаване на нови изложби ! Светът ни е изпълнен с много и различни създания , с чудни природни красоти и феномени . Изложбата ми “ ОБКРЪЖЕНИЕ “ беше открита на 13. 02.2018 год. от художника Александър Дойчинов – директор на НХГ “ Димитър Добрович “ гр. Сливен


 

С Ъ К Р О В И Щ А

 


Най-древното население по нашите земи , което историята познава са траките . За тях научаваме от предметите и съкровищата , открити по нашите земи . Тракийските съкровища са българското културно наследство и богатство. Те са извор за живота и изкуството на траките.

… И реших по свой начин да пресъздам истинската красота на древното наследство на България. И така на 1.10.2020 година представих изложбата “ СЪКРОВИЩА “ в галерия “ МАЙ “ .