Пред храма

Пред храма

Пред храма – изглед през арка със светлина