Следобедна тишина

Следобедна тишина

Следобедна тишина с коте пред къща