Сянката

Сянката

Сянката пред библиотеката седнала върху скалите