Старият кладенец

Старият кладенец

Старият кладенец в двора до пън с мушкато