В миг на уплаха

В миг на уплаха

В миг на уплаха конят се изправил във водата