Тези картини са от първата ми самостоятелна изложба в галерия "Алтерего " в град София , организирана от Страхил Ненов - старши преподавател в Националната Художествена Академия и открита от професор Николай Драчев през октомври 2013 година. Защо " Цветовете на звуците " ? - така ги виждам в лицата на хората и света около мен... и...ги нарисувах.
Втората ми самостоятелна изложба „ Градски истории“ през март 2015 година беше организирана от Дора Куршумова - собственик на „ Галерия 7 „ и открита от Александър Дойчинов – учителят ми по иконопис в Националната Художествена Гимназия „ Димитър Добрович " град Сливен. В картините обединих настроението , обичта към живота и всичко случващо се в него. Част от платната е емоционален поглед към Сливен, защото красотата и щастието са там, където се завръщаме...
В началото на лятото на 2015 година участвах в обща изложба в галерия „ Жеравна “. Етно туристическият комплекс привлича много художници със своите старини , които напомнят за живота на българина в миналото. Калдаръмените жеравненски улички, чешми и стари къщи от които сякаш надничат героите на Йордан Йовков , претворих в моите картини.

Жеравна…Извор на българщина , на традиции , обичаи , народна култура . Този притихнал български кът в който дори и въздухът разказва за живота кипял преди години . Тишината в дворовете в които са заспали полусрутените красиви някога къщи , разпадащите се от времето дувари , прогнилите каруци и коларски колела , останалите пънове от вековни дървета – всичко това претворих в третата си самостоятелна изложба , открита на 10.10.2016год. от художника Александър Дойчинов .